WILD YAM

                                 UK-Union-Flag

img_2970

WILD YAM (discorea opposita)  med 16 %  diosgenin.  En naturlig hjälp till en god och hälsosam hormonbalans.

WILD YAM ANSES IDAG VARA EN VÄLGÖRANDE, NATURLIG, HORMONELL REGULATOR. ROTEN INNEHÅLLER ÄMNEN SOM LIKNAR DE KVINNLIGA HORMONERNA PROGESTERON OCH ÖSTROGEN VILKA ANSES VARA BEHJÄLPLIGA VID PROBLEM SÅSOM PMS, MENOPAUSBESLÄKTADE SYMTOM OCH SMÄRTFYLLDA  MENSTRUA-TIONER.

DET SOM SÅLEDES ÄR INTRESSANT, VISAR PÅ ATT WILD HYAM ÄR ETT VÄXTHORMON SOM INNEHÅLLER DIOSGENIN VILKET SKALL BEHANDLAS I LABORATORIER TILL EN NATURLIG STEROID, SOM HAR EGENSKAPER VILKA HÄRMAR VÅRT EGET MODERHORMON DHEA VARIFRÅN OCKSÅ HÄRSTAMMAR PROGESTERON OCH ÖSTROGENER   SÅLEDES ÄR DIOSGENIN I WILD YAM ETT SUBSTITUT AV PLANTHORMON, SOM I DET NÄRMASTE LIKNAR DET MÄNSKLIGA HORMONET PROGESTERON.

img_3288

 

 

DIOSGENIN

Den naturliga hormonbalansen (östrogen/progesteron) är ursprunget till vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Denna balans ändras ofta efter 40-årsålder, beroende på en nivåminskning av kroppens egen produktion av blodprogesteron och DHEA (Dehydroepiandrosteron).                                                DHEA är ett steroidliknande hormon som produceras av binjurarna och bidrar till att kroppen själv kan producera mer testosteron, östrogener, progesteron och andra steroida könshormoner som är nödvändiga för en god psykisk och fysisk hälsa.                                                                                               Kroppens egen produktion av DHEA når sin höjdpunkt vid 20 års ålder och minskar därefter med  åldern hos både män och kvinnor. Denna produktionsminskning kan bidra till fler välkända och besvärande fenomen såsom t.ex. håglöshet, irritation, viktökning, vallningar, ålderstecken, nedsatt lust (libido), diabetes, kolesterol, stark fetma (obesitas), risk för hjärtkärl-sjukdomar och artrit.

Företrädesvis tar man tillflykt till hormonbehandling. Behandlingen börjar vanligtvis vid det första tecknet på klimakterium. PMS (smärtsam menstruation, känsliga bröst, kvarhållande av vätska etc.) kan även vara betingat av nedsatt och obalanserad hormonnivå.                                             Det är således essentiellt att ha tillräckliga nivåer av i kroppen producerade och välbalanserade  hormoner . Östrogenerna ( östradiol, östron och östriol ) bildas t.ex. huvudsakligen i äggstockarna, även om små mängder avsöndras från binjurarna, moderkakan under havandeskapet och från fettcellerna.

Progesteron är en grundsubstans i äggstockarna ur vilken östrogen bildas. Progesteron bildas även i mindre mängder i binjurarna hos båda könen ( och även i testiklarna hos mannen). Det är grundsubstansen till testosteron och alla viktiga binjurebarkhormoner. Från progesteronet här-stammar dels alla andra könshormoner samt även andra steroider som är essentiella för bl.a. stressrespons, sockebalansen, blodtrycket och i största allmänhet för överlevnaden.                                                                                          Det råder en mycket fin jämvikt i växelspelet mellan östrogen och progesteron. Det gäller att tillse att denna jämvikt inte rubbas av utifrån kommande orsaker och bidra till allvarliga skador. Syntetiska hormoner och miljögifter som vi infört är skadligt för våra egna hormoner. 

Östrogendominans                                                                                                            Dr. John Lee, Kalifornien, USA, har under ett flertal år före sin bortgång, ägnat den största delen av de senaste 20 åren åt forskning av orsakerna och utbredningen av kvinnliga besvär. Listan omfattar t.ex. cystor på äggstockarna, PMS, fibroider, bröstcancer, ofruktsamhet, benskörhet och problem i samband med menopausen.                                                    Utifrån de undersökningar och tester som utförts genom noggrann forskning, anser Dr. Lee att många kvinnor drabbas av verkningarna av östrogendominans. Han anser att stress, miljöföroreningar med östrogeneffekt, intag av syntetiska östrogener i förening med åtföljande progesteronbrist samt näringsbrist är de sannolika bidragande orsakerna till uppkomsten av östrogendominans.

Följande är en lista på symptom som kan orsakas eller förvärras av östrogendominans:                                                                                                 snabbare åldrande, ömma bröst, minskad könsdrift, ofruktsamhet, depression, trötthet, håravfall, fibrocytiska bröst, allergier, huvudvärk, oklarhet i tanken, blodproppbildning, ökad risk för slag, retlighet, minnesförlust, benskörhet, PMS, livmodercancer, missfall,  vattenansamling, uppsvälldhet, fettansamling, gallblåssjukdomar och rubbningar i immunförsvaret.

Japanska forskare fann redan 1936 att Centralamerikanska kvinnor sällan utsattes för ovan nämnda symptom och man kunde fastställa att bidragande orsak var att dessa kvinnor, mer eller mindre dagligen konsumerade yamsrot ( discorea opposita eller Wild Yam ).

Wild Yam är en örtväxt, vars rötter och knölar innehåller planthormonet diosgenin, en föregångare till progesteron och DHEA.

Detta naturliga plantdiosgenine är mycket likt de hormoner vilka normalt produceras av den mänskliga kroppen. Diosgenine stimulerar kroppens egen hormonproduktion!

VÄLGÖRANDE NATURLIG AKTIVITET HOS WILD YAM VID:

 • humörsvängningar, kronisk trötthet samt depression
 • oro, frustration, olust och irritation
 • vätskeansamling
 • minskad sexlust
 • kvarhålla elasticitet i hud och hår
 • oregelbunden menstruation
 • viktökning
 • muskel- och ledvärk
 • migrän

Fertilitet

Intressant är att ordet progesteron har fått sitt namn p g a  dess vitalt bidragande roll vid havandeskap,  ett faktum som ger en klar bild av dess vikt för reproduktionsprocessen.

Den moderna vetenskapen bekräftar att av alla kvinnliga hormoner, är progesteronet det viktigaste för det befruktade ägget och fostret under hela havandeskapet.

ÅLDRANDET

DHEA kan hjälpa till med att minska ålderstecken, återskapa vitalitet och stärka vårt immunförsvar. Optimal hormonbalans tillåter även huden att kvarhålla  sin fuktbevarande kapacitet och att. Fördröja uppträdandet av rynkor.

OSTEOPOROS

Osteoporos drabbar kvinnor, i huvudsak vid tidpunkten för menopaus pga. hormonell obalans.

Det karaktäriseras av urkalkning och benskörhet; förlust av benmassa vilket medför att ben blir mindre kompakta. Då hormonbalansen återkommer och stabiliseras, blir det lättare att åter bygga upp benmassan.

Osteoporos drabbar idag varannan kvinna och var fjärde man efter 50 års ålder 

NÄRINGSINNEHÅLL: WILD YAM (DISCOREA OPPOSITA):

Kolhydrater 5%
Calcium 2%
Magnesium 5%
Sodium 0.5%
Fettt 0.5%
Vitamin A 5%
Järn 7%
Vitamin C 17.1%
Fibrer 11%
Kalium 17%
Protein 3%
Vitamin E 2%
Vitamin K 2%

Dosering:  Varje kapsel innehåller 100 mg Wild Yam extrakt. 2 kapslar morgon och kväll eller enligt ordination.                                                                             

1588 kJ (380 kcal)                                Extrakt av Wild Yam med 16% diosgenine  ( 45,5 %)

Protein           24,1 g                              Kristallincellulosa

Kolhydrat      62,7 g                               Magnesiumstearat

Lipider            2,9 g                                Vegetabilisk kapsel

 Distributör:  DCG / All By Nature    Tel.  031-734 22 30  (växel)           

Information: Stig Levin 042-13 53 04 eller stiglevin@gmail.com                            

Vad är Wild Yam ?                                                                                                          Wild Yam kallas även Colic Root, Devil´s Bones, China Root mm, och tillhör den botaniska familjen discorea. Wild Yam är rik på planthormon som kan syntetiseras av kroppen för att underhålla och hjälpa dess hormonella balans och hälsa. Vi kommer här att behandla sorten discorea opposita (=Wild Yam).

Wild Yam har använts under ett par tusen år inom kinesisk medicin och det förekommer en mycket stor mängd med forskning och användning av denna rot i hela världen. Roten anses ha mycket välgörande egenskaper, inte minst genom sitt innehåll av steroiden diosgenin.

img_3288

 

Diosgenin

 

Wild Yam innehåller planthormoner som inte skall förväxlas med mänskliga hormoner, utan dess steroidsaponiner används och prepareras vid behandling i lab-oratorier till ersättare av steroider (kortison) och används stort  av den farmaseptiska industrin. Wild Yam är en hård och slingrande planta med långa knotiga, träiga rotstockar. Denna klättrande perenna växt kan växa till en höjd av omkring 20 fot och bär hjärtform-ade, äggformade, håriga blad och hängande gröngula blommor som kommer på som-maren. Växten trivs i rik, väldränerad jord i sol eller svag skugga och man finner den mest i fuktiga skogsområden samt längs med vägar i nordamerika.

Ett flertal andra varianter av discorea växer i Kina, Korea, Japan och på andra platser i Asien. En sort har sin födelse i Nordamerika; en annan i Kina. Båda kan innehålla diosgenin och likartade substanser som enligt forskning, har ett flertal medicinska egenskaper.                                                                                                                        Det finns omkring 600 sorter av jamsrot inom släkten discorea, många av dem växer vilt i fuktiga skogsområden, men alla innehåller inte diosgenin. 25 av dessa olika sorter är dels ätbara och framförallt används fler av dem till medicinska applikationer.                                                          Yamsroten är en produktkälla varifrån födelsekontroll, kortison och könshormoner kommer och fram till att hormoner var syntetiserade 1970, så var Wild Yam den enda källan till disogenin för preventiva medel.                                                                                      

I Mexiko, använde indiankvinnor Wild Yam vid födelsekontroll och för att söka förhindra missfall och istället öka möjligheten till graviditet; och i USA, spelade den en stor roll som örtmedicin, då den använts inom tillverkningen av preventivmedel, diuretisk, slemlösande medel och som botemedel för kolik och muskelspasm. Man trodde förr att Wild Yam hade egenskaper att kunna förhindra spasm och plantan användes ofta vid gastrointestinala symtom och vid menstruationsproblem.                                                                          

Wild yam innehåller framför allt planthormoner, som kan syntetiseras av kroppen för att underhålla och hjälpa till med dess hormonella balans och hälsa. Jamsroten är därtill en viktig beståndsdel inom hormonreglerande örtformula.  Några av de viktigaste beståndsdelarna i Wild Yam inkluderar ett högt saponininnehåll, betakaroten, diosgenin, stärkelse, tanniner, kalcium, järn, magnesium, mangan, fosfor, kalium, selen, zink, B-vitaminer och vitamin C.                                                                                                        De flesta vetenskapare talar idag om jamsrotens innehåll av den aktiva substansen diosgenin. Denna aktiva substans finns inte i obundet i Wild Yam utan egentligen som saponinerna diosin och gracillin. Man har ansett att diosgenin kan konverteras av den män-skliga kroppen till progesteron och andra sterodia hormoner via DHEA (dehyrdroepiandrosterone).

Välgörande användningsområden.                                                                            Wild Yam som är ätbar och anses av många för att vara en smakfull maträtt. Den äts i många länder i stället för potatis, kanske mest för att dess smak påminner om sötpotatis men jamsroten anses betydligt nyttigare att äta än denna. Den har inget släktskap med sötpotatis smakmässigt i övrigt. Wild Yam har använts av ett flertal olika folkslag under mer än 2000 år, i medicinskt hänseende bland andra av aztekerna.

Wild Yam anses idag vara en välgörande, naturlig hormonell regulator. Roten innehåller som tidigare nämnts, ämnen som liknar de kvinnliga hormonerna progesteron och östrogener som anses vara behjälpliga vid problem såsom PMS, meno-pausbesläktade symtom och smärtfulla menstruationer. Det som således är intressant visar på att Wild Yam är ett växthormon som innehåller diosgenin vilket skall behandlas i laboratorier till en naturligt steroid, som har egenskaper vilka härmar vårt eget modershormon DHEA, varifrån också härstammar pogesteron och östrogener.  Wild Yam anses vara hjälp och ett antispasmodiskt medel som kan underlätta från muskelkramp, abdominal kramp, smärta i underliv och urinvägar, irritabelt tarmsyndrom, hicka, spasmodisk astma och vid menskramper (kvinnliga besvär).

De steroidsaponiner som finns i jamsroten, har försett det viktiga källmaterial från vilket kortison härstammar och används i sam-band med farmaseptiskt framtagna produkter. Det har sedan länge varit användbart vid inflammationer och med att lindra smärtande artrit och reumatism.                                                                                                       Wild yam anses också ha en rengörande förmåga för levern och har använts mot lever- och gallblåsproblem samt har ibland även fått kallas för ett av de bästa befrielsemedel från gulsot och gallproblem samt även svimningsanfall.                                                                                     Dess hepatitkvalitet anses underhålla och stimulera levern gallblåsan och mjälten och öka våra tarmrörelser, vilket inte bara är bra för levern, utan också underlättar och balanserar förmågan till en god tarmavsöndring (god digestion).

Som ett vätskedrivande hjälpmedel så anses Wild Yam kunna förbättra och höja urinflödet och har därför använts för att förhindra kroppens vätskeansamling samt andra urinproblem och njursten. Wild Yam anses vara en god regulator för insulinet och har använts för att reducera blodsockernivå vid diabetes typ 1 och med att kon-trollera insulinnivåer i allmänhet.

Användning baserad på vetenskapliga bevis.                                                      Studier har visat att wild yam med diosgenin kan reducera upptag av kolesterol från magen. Tidiga studier på människan har visat nivåändringar av vissa typer av kolesterol innehållande minskning av lågt lipoprotein (LDL) och triglycerider och ökande av det goda lipoproteinet HDL. Ingen ändring av det totala kolesterolet kunde upptäckas.

Diosgenin kan därmed betraktas som ett kraftfullt hyperkolesterolemisk ämne för människan. Man har även konstaterat att vitamin C i kombination med diosgenin, kan spela en viktig och avgörande roll inom kontrollen av kolesterolmetabolism.                                                                             Wild Yam har även visat sig ha en hypoglykemiska effekter, vilket är välgörande för diabetiker genom att kunna reducera invärtes effekter av disackarid (disackarider är de sockerarter som består av två monosackaridrester sammankopplade med en glukosid-bindning). Wild Yam med diosgenin kan således vara lämpligt för diabetiker.

Wild Yam med diosgenin och cancer.                                                             Kemoterapi vid cancer, en strategi på tillbakagång, eller som förhindrar flertaliga carcinogena processer vilket inkluderar blockering av dess vitala utveckling till metastaser. Av flera orsaker såsom säkerhet, minimal eller ingen förgiftning och därvid förekommande bieffekter samt bättre tillgångar, så finns det alternativ såsom naturligt förekommande  fytokemikalier i födan, vilket  har blivit mer och mer populärt jämfört med syntetiska droger.

Som tidigare nämndes, har saponiner i födan använts inom den konkurrerande och traditionella medicinen mot ett stort antal sjukdomar, bland andra kan nämnas de olika cancerformer som finns.                                                                                      (Saponiner är kemiska substanser från växtriket som ger upphov till skummande lösningar när de löses i vatten).

Inom de gångna tio åren, så har en mängd med förkliniska och mekanikstudier utförts för att förstå och lära om rollen av diosgenin som ett kemopreventivt/terapeutiskt medel vid behandling av olika typer av cancer. Dessa undersökningar visar på en ökning av biol-ogiska aktiviteter hos diosgenin, vilka kan bidra till kemoterapi och kontroll.                              Sättet som diosgenin kan vara verksamt på, har visat sig genom modulationen av ett flertal celler som visar händelser vari ingår kritiskt molekylära företeelser förknippade med tillväxt, förändring, programmerad celldöd och tumörförändring. 

Menopaussyndrom och kramper.                                                                                Wild Yam anses kunna lindra smärtande kramper och spasm. Diosgenin är verksamt med att mjuka upp muskelceller, reducera muskelspasm i livmodern, äggledarna och ägg-stockarna samt bidra till bättre hjälp och effektivitet under menstruation.                                                                 Wild Yam har en god effektivitet samt en påverkan på äggstockarna genom att ge kraft och lindra i samband med cystsmärta. Wild Yam används ofta vid behandling av smärta i samband med urinblåsinfektion.                                                                                      Wild yam förbättrar statusen av könshormoner, fettsyror och antioxidanter har det framkommit i en senare studie hos kvinnor efter menopaus. Man har funnit att plantan är effektiv med att reducera smärta, särskilt nervsmärta vid varje fall av bäckenkirurgi, endometrios, cystor, borttagning av livmodern eller vid kejsarsnitt.                          

Traditionellt har man använt Wild Yam vid behandling av irriterad uterus och missfall med närvarande sammandragningar.                                                                                    Kunniga barnmorskor använder denna ört i andra länder för att reglera sammandragningar i livmodern eller för att hjälpa kvinnor med att lindra smärtor vid förlossning.

Även upptäckten av att diosgenin i Wild Yam kan ha en förmåga att balansera binjurars verksamhet, vilket har en godartad påverkan i det endokrina systemet.

Wild Yam anses kunna vara hälsosam för levern genom sin förmåga att ”stärka, förbättra och stimulera de sekreta funktionerna i detta organ. Detta kan medföra ett förhöjt flöde av gallan. För att kunna behandla hela kroppen, är det en fördel och viktigt att söka hjälpa kroppens lever och dess funktion, då detta ytterst viktiga organ är intimt inblandat i alla kroppens funktioner och hälsan i alla vävnader.                                                                                    

Levern är inblandad i matsmältningsproblem via gallan. Levern är inblandad då det gäller ämnesomsättningen av kolhydrater och är det viktigaste organet för underhåll av kroppens blodsockernivå.                                                                                                               Levern är inblandad i ämnesomsättningen av proteiner och är den viktigaste platsen vid nedbrytning av aminosyror och för syntesen av blodplasmaproteiner såsom globulin och koaguleringsfaktorer.

Menopausen och klimakteriet                                                                             Menopaus innebär att kvinnans månatliga menstruation upphör helt och det brukar ske runt 50-års ålder. Med klimakteriet menas den övergångsperiod på omkring 10 år då kvinnans äggstockar producerar minskande mängder progesteron och östrogen tills de till slut upphör helt. Under klimakteriet svänger hormonnivåerna och runt 75 % av alla upplever varierande symtom av vilka följande är de vanligaste:

 • värmevalningar
 • torra slemhinnor i slidan
 • svettningar under nattetid mest
 • emotionell obalans med humörsvängningar
 • hypothyroidea  (sköldkörtelns underfunktion)
 • hjärtklappning
 • benskörhet (osteoporos)

Andra symtom kan vara:

 • huden blir torr, slapp och rynkig (tonusförlust) mest i ansiktet.
 • svårigheter att somna
 • stela leder
 • minskad sexlust
 • ryggvärk
 • inkontinens
 • depression
 • ömma bröst
 • minnesförlust
 • onormal hårväxt i ansikte och andra inte önskvärda ställen

Osteoporos eller benskörhet som drabbar många kvinnor efter kli-matkeriet kan dels förebyggas men kan också i många fall botas med hjälp av Wild Yam eller naturligt progesteron under det att man samtidigt äter mineraler och vitaminer, då i helt naturlig form.

Dr. John Lee som anses vara en av de skickligaste och mest erfarna hormonforskare som funnits, har i en studie visat att bendensiteten eller benmassan kan öka med mellan 5 och 30 % inom loppet av tre år oavsett hur gammal patienten är.

 Samtliga kvinnor drabbas inte av dessa problem och vad är orsaken ?Äggstockarna är inte de enda organ som kan tillverka progesteron och östrogen. Minskad produktion av dessa hormon från äggstockarna kan kompenseras genom produktion på fler ställen i kroppen bland annat och huvudsakligen i binjurebarken. Man kan därmed säga att många av dessa symtom under klimakteriet, helt är beroende på underaktivitet i binjurarna. Det i sin tur kan vara resultatet av lång tids stress både fysisk och psykisk, sämre kost och en mängd olika miljögifter i vår omgivning som vi drar till oss. Binjurarna kan bli utbrända och mindre verksamma vid klimakteriet och har inte då full förmåga att kunna producera hormoner. Detta resulterar i brister i hormonproduktionen.                    Andra orsaker kan bidra till utbrända äggstockar eller binjurar vilket leder till hormonella problem, är P-piller, strålning, kopparspiral samt kemoterapi, olika medicineringar, bland andra antihistaminer vilket torkar ut slemhinnor, överdriven motion eller helt enkelt en bortopererad livmoder. Fler kvinnor drabbas idag av dessa problem på grund av mer stressig tillvaro, kontakt med mer miljögifter och en alltför näringsfattig diet vilket inte är, som många män tror, förekommande problem som även kan drabba dem.

Hormonterapi                                                                                                             Ungefär 30 – 50 % av alla kvinnor söker medicinsk hjälp för att motverka symtom under klimakteriet. I många år, kanske långt över 20 år, har läkare använt sig av rutinmässig behandling med östrogenterapi, då med syntetiska hormoner som de tillfört kvinnorna. De vanligaste medlen tillverkades med tillsats av urinen   från dräktiga ston vilket ledde till en mängd med biverkningar. Dessa biverkningar drabbade omkring 20 % av alla kvinnor och bestod av: Bröstspänningar, illamående, huvudvärk, blödningar, ödem (vätskestopp), leverproblem, viktökning, känsla av svullnad i mellangärdet, ibland med medföljande buksmärta.                                                                                                                  

Någon gång i mitten av 1970-talet visade vetenskapliga studier och försök på ett direkt samband mellan östrogenterapi och mest ökad cancerrisk för livmoder– och bröstcancer. Därtill fann forskarna att progestin som är ett syntetiskt progesteron, skyddade mot livmo-dercancer. Detta ledde till en ökad kombination av syntetiskt östrogen och progestin för att det skulle leda till ett bättre resultat. Detta kallade man hormonterapi.

En längre studie har aldrig gjorts som visade på att denna behanding ursprungligen kulle kunna normalisera menstruationscykeln och öka fertiliteten. Det har heller aldrig godkänts av FDA, läkemedel-sverket i USA för behandling av klimakteriebesvär just på grund av att inga långtidsstudier gjordes som visar på säkerhet för kvinnan.

Biverkningar som kunde uppstå enligt svenska FASS är följande:

 • viktökning
 • nedstämdhet
 • huvudvärk
 • illamående
 • oregelbunden blödning
 • bröstspänningar
 • minskad sexlust
 • acne
 • påverkan på leverns funktion

Andra relaterade biverkningar är hjärt-kärlsjukdomar, vätskeansamling och ödem, blod-propp, livmoder- och bröstcancer, depres-sion, sömnsvårigheter samt utvecklande av manliga drag

Hyperkolesterolemi                                                                                    Hyperkolesterolemi är en ärftligt autosomalt dominant sjukdom som kännetecknas av höga plasmanivåer av LDL-kolesterol vilket leder till en accelererad ateroskleros. Även om discorea inte har visat sig historiskt att kunna behandla hjärtsjukdom, så kan den visa sin effekt på lipid metabolism och kan för framtiden betraktas som ett medhjälpande hyperkolesterolemiskt ämne. Vid en InVitro diagnos visade det sig att diosgenin bland andra ämnen, förhindrade absorption av kolesterol.

Diosgenin tycks reducera det totala kolesterolet i kroppen, kanske genom att blockera tarmarnas upptag av utsöndrat kolesterol. Råttor med hyperkolesteromi som behandlades med diosgenin hade minskad kolesterolabsorption, ökad kolesterolsyntes samt förhöjd leversekretion samt också något alternerande av blodkolesterol.                                                                                      Möss med hyperkolesterolemi som fick 1 % diosgenin i födan under 15 dagar, hade sänkt kolesterolabsorption, ökat avfall av och för-höjd tarmavsöndring av kolesterol och minskad nivå av plasmakol-esterol.

Lungproblem: Discorea (Wild Yam) har använts vid behandling av astma och krupp i Kina.

Urinproblem: Wild Yam med diosgenin användes vid urinproblem i Kina.

Mage och tarmproblem: Wild Yam användes som antiinflamma-torisk för tarmen, leverskyddande, enzymhämmande för bukspottskörteln. Traditionellt har Wild Yam använts för att upprörd tarm; det har använts i tonikum för att underlätta leverproblem och sjuk-dom.

Djurdata: Genom att föda råttor med 0,5 % diosgenin i maten under 7 dagar, har man lyckats nästan helt förhindra indomethacin-påverkat magsår och även sänkt nivåer av serum indomethacin.

Reumatologiskt: Reumatisk värk har historiskt sett lindras med hjälp av discorea Wild Yam.

Wild Yam och Reumatism.                                                                                     Historiskt, har Wild Yam inom många kulturer, använts vid behand-ling av reumatism. Experiment har gjorts med människor och det har visat sig att steorid (fett) disogenin orsakade programmerad celldöd inom mänskligt reumatiskt artritiska fibroblastliknande celler. (En fibroblast är en typ av bindvävscell).                                                               Därför kan man säga att Wild Yam har flera positiva farmakologiska effekter vid behandlingen av reumatism.

Diosgenin och immunsystemet.                                                                         Forskning med Wild Yam har visat på att den har kunnat förbättra   immunförsvarets effekter efter administrering av diosgenin.

Hormonproblem och progesteron                                                                            Många typer av kvinnoproblem som drabbar de flesta är t. ex PMS och olika klimakteriebesvär och som bland annat beror på brist av kvinnliga könshormoner. Detta förknippas ofta med att det också kan vara brist på östrogen, men forskning visar att det snarare är en brist på balanshormonet progesteron som orsakar problemen.       Progesteron är ett hormon som bland annat omvandlas till östrogen vid behov. Fördelen med progesteron är att det är effektivare än östrogen och därtill bredare samt att det inte ger några kända biverkningar i naturlig form, till skillnad mot östrogen.

Allt oftare drabbas gravida kvinnor av tidig spontan abort vilket i de flesta fall kan bero på brist av progesteron.                                                                                   Mången erfarenhet visar dock på att om kvinnor använder sig av  Wild Yam eller naturligt progesteron under graviditet, så får de oftare behålla barnet.                                               I många länder tillsätter man syntetiskt östrogen till kreaturen vil-ket sedan finns i mat bland annat kött och mjölk. I sin tur skapar detta en obalans mellan östrogen och progesteron.

PMS                                                                                                                                    PMS eller premenstruella syndrom, innebär en mängd med syndrom som uppträder i samband med och bara några dagar före menstruationen och som drabbar mer än hälften av alla kvinnor. PMS beror till mycket stor del av brist på progesteron och mineralämnet zink och ett överskott på östrogen och koppar och en viss underfunktion hos sköldkörteln. Detta medför följande symptom:

 • Mensvärk
 • ömma bröst
 • vätskeansamling och viktökning
 • migrän
 • kramper i livmodern
 • kraftiga blödningar
 • humörsvängningar och depression
 • sug efter sötsaker.

Det finns även postmenstruella syndrom som är liknande men som kommer dagarna efter menstruationen.

Hysterektomi                                                                                                                      Ett av de vanligast förekommande kirurgiska ingreppen på kvinnor är bortopererande av äggstockarna eller livmodern till följd av problem med häftiga blödningar, endometrios, cystor på äggstockarna,  livmodern eller cancer. En av anledningarna till besvären är ett överskott av östrogen och/eller underskott på progesteron. Efter operationen tillför man ofta syntetiskt östrogen då man anser att kvinnan har underskott av detta hormon i avsikt att kompensera bortfallet av den egna produktionen. Då blir följden ofta nya problem.       Ett flertal läkare i världen, bland annat Dr. Lita Lee anser dock att 75 % av dessa ingrepp är helt onödiga och skulle ha kunnat behandlas mer effektivt med Wild Yam eller naturligt progesteron.

WILD YAM: ÖRT FÖR HJÄLP TILL DET REPRODUKTIVA SYSTEMET.                                                                                           Wild Yam (discorea opposita) har använts under många år för att hjälpa kvinnor med deras reproduktiva hälsosystem. Wild Yam bi-står en stor mängd kvinnor inom förhållandet, fertilitet.                                                                                                                         Många människor tror att Wild Yam används endast för kvinnor i menopaus, men roten har många kända aktiviteter för kvinnor som antingen önskar bli gravida eller som redan är gravida.

Wild Yam är säkrare och bättre än syntetisk hormonterapi.                                          Ett säkrare sätt än syntetisk hormonterapi är att använda sig av extrakt från örter i avsikt att balansera sina kroppsliga funktioner, minska effekten av eller kanske helst eliminera symtom vid olika hormonella problem.

Dessa örter skall innehålla naturliga växtsteroider (hormonliknande ämnen) som är effektiva och säkra och som har använts i ett par tusen år av både kvinnan och mannen i Sydamerika och Afrika bland andra länder. De mest effektiva växtsteroiderna finns i Wild Yam som discorea opposita och i många andra rötter i denna familj och som innehåller många fler hormonliknande ämnen.

Dessa örter och ämnen har använts under mycket lång tid för att behandla en mängd hormonproblem.  Vad som är intressant är att det inte förekommer några kända biverkningar av användning sedan långa tider tillbaka.

Wild Yam har använts bland annat mot inflammationer och kramp i tarmarna, kolik och tarmfickor, ledgångsreumatism, muskelreumatism, smärta i livmodern och äggstockarna samt arterioskleros.

Genom att tillföra Wild Yam, stimuleras kroppens egen produktion av progesteron vilket bidrar till att den uppnår sin jämvikt vid hormonella obalanser som PMS, klimakteriebesvär samt osteoporos.

Det är mycket bättre och betydligt mer effektivt att använda sig av Wild Yam med disogenin och därmed hjälpa sin kropp till självhjälp än att använda syntetiska hormoner och andra medel som lätt skapar obalanser, ger biverkningar och eventuellt kan bli mycket skadliga.

WILD YAM OCH DHEA                                                                                                      En annan viktig användning av roten Wild Yam har framkommit under senare år vilket innefattar utvinning av DHEA och dess likheter med det hormon som tillverkas i körtlarna hos människan.                                                                                                              DHEA är den mest rikligt förekommande hormoner som cirkulerar den vuxna människans blod. Anledning och vad detta hormon gör, har alltid varit ett mysterium. Nu har forskare upptäckt ett omvänt samband mellan blodnivåer av DHEA och risken att utveckla obesi-tet, ateroskleros, och hjärtsjukdom.                                                                                        

Därtill visar sig plasmanivå av DHEA vara kopplat till alla sjukdoms-relaterade anledningar till förkortad livslängd, inte bara till hjärtsjukdomar. Sambandet har visat sig en av orsakerna och dess effekt. Lägre nivå av DHEA kan orsaka för tidig död egentligen. Blodnivåer av DHEA sjunker omkring 6.5 ug/dl för varje år av vårt liv. Män i 70-års ålder har nivåer av DHEA omkring 10-20% lägre än män runt 20 år. Män med högre nivåer, lever också längre. Animala studier har påvisat att förhöjd nivå av DHEA försenade för-senat åldrande, förhindrade överfetma, och sänkte kolesterol-nivåer i blodet.

Tecken är tydliga; emedan nivåer av DHEA sjunker naturligt med åldern, så kan tillskott av detta hormon åstadkomma att effekten av åldrande dämpas genom att blodnivåer är tillräckliga.

NÄRINGSINNEHHÅLL I  WILD YAM (DISCOREA OPPOSITA)

Distribution:

DCG / ALL BY NATURE – TEL. 031-734 22 30 info@allbynature www.dcg.se

Stig Levin       FÖR INFORMATION OM WILD YAM:

Stig A. Levin +46 (0) 708 511 452         stiglevin@gmail.com                                                      

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *