CHLORELLA

UK-Union-Flag

(Terapeutmaterial 2013)

 img_2970

CHLOELLA – FUNCTIONAL FÖDA

Författare: Stig A. Levin

Boken Chlorella – Funktionell Föda –  klargör denna mikroalgs egenskaper, 122 års medicinsk forskning samt användningsområden fram till idag. Stig A. Levin har arbetat med och informerat om chlorella pyrenoidosa under mer än 20 år.

EN DEL AV INNEHÅLLET:

VAD ÄR CHLORELLA ?

Chlorella är en encellig, grön mikroalg med en äkta cellkärna (nukleid), och som odlas i  soldränkta sötvattenbassänger under sträng näringskontroll. Chlorella har funnits på vår jord sedan före prekambrium, i över 2,5 miljarder år och odlades först år 1890 av en holländsk mikrobiolog, vid namn M.W. Beyerinck, som gav algen namnet Chlorella (grek. chloros grön).

2000-TALETS FUNCTIONAL FOOD !

Chlorella är 100% naturlig, näringsrik och helt komplett föda, fri från syntetiska tillsatser, konserveringsmedel, gluten, färgämnen och andra kemiska ämnen och kan med fördel  förtäras av alla, gammal  som ung, allergiker, vegetarianer, gravida, ammande mödrar. Chlorella kan ätas även i större mängd utan att ge biverkningar och är inte vanebildande.

Ett flertal av världens forskare anser att gröna växters balanserade helhet ger en högre näringseffekt än syntetiskt framställda multivitaminer!

Chlorella, en av naturen sammansatt, komplett näring, bidrar till ett friskare liv genom sin rikedom på vitaminer, mineraler, proteiner och klorofyll. Chlorella är även en stark antioxidant i kampen mot de fria radikalerna!

Chlorella äts varje dag bl.a. av 15 till 20 miljoner människor i Japan och anses där liksom i stora delar av världen, vara den mest  näringsrika plantan på jorden. Till skillnad mot t.ex spirulina som räknas till bakterierna, (prokaryoter) är chlorella  en planta (eurokaryot) eftersom den har en äkta cellkärna (nukleid) vars innehåll av RNA/DNA av hög kvalitet inte överträffas av något annat näringsämne på jorden. Chlorellas cell delar sig i 4 nya celler under ca 18 till 20 timmar vilket innebär att chlorellas ojämförligt snabba tillväxttakt under odlingen visar på hög kvalitet av RNA/DNA i chlorellas cellkärna.

CHLORELLA – KOMPLETT & BALANSERAD NÄRING!

Många människor lider idag av trötthet, depression, stress, allergi, magbesvär, värk, obalanserad ämnesomsättning och andra nedsatta kroppsfunktioner. I den dagliga kosten saknas ofta vissa viktiga näringsämnen samtidigt som vi ständigt utsätter oss  för luftförorening, pestisider, färgämnen och andra  kemiska tillsatser i mat och dryck. Dessa skadegörande och för kroppen, helt främmande kemikalier och tungmetaller, förökas i vår organism och orsakar ödeläggande hälsoproblem då de överskrider kroppens toleransnivå. Detta, i sin tur, leder till ett försämrat immunförsvar vilket medför att kroppen inte orkar försvara sig mot orsaker till allt från lätta allergier till allvarliga, genetiska, fysiska och mentala sjukdomar. Vi kan själva åstadkomma en förändring genom att dagligen tillföra kroppen extra näringsämnen genom intag av t.ex chlorella pyrenoidosa som kroppen genetiskt känner igen och därigenom effektivt kan tas upp. Inte minst viktigt är att chlorella pyrenoidosa samtidigt bidrar till att rena kroppen från främmande, skadliga ämnen. Viktigt är naturligtvis också daglig motion, samt att äta en balanserad, näringsrik och sund kost. Vätskeintag av minst 2 liter vatten och god sömn, är också viktiga faktorer för att bidra till en bättre kroppslig balans. 

CHLORELLA OCH IMMUNFÖRSVARET ! 

Alla människor har ett behov av ett starkt immunförsvar i kampen mot cancer, virus, allergier och andra fysiska och mentala sjukdomar. Genom att regelbundet äta Chlorella, tillför man kroppen en både välbalanserad och komplett näring som kroppen genetiskt känner igen och tar upp effektivt. Denna näring är vitaminer, mineralämnen, fettsyror, RNA/DNA, samt omkring 70 % protein i helt naturlig form, vilket kan hjälpa kroppen att stärka det egna immunsystemet samt att låta den komma i bättre balans.

Chlorella hjälper till genom att avgifta kroppen från tungmetaller och för kroppen främmande bakterier samtidigt som den stärker de egna goda tarmbakterierna.

Chlorella innehåller mer klorofyll än någon annan planta på jorden. Klorofyll bidrar till att kroppen, snabbt och effektivt, tillgodogör sig all den näring som finns i chlorella. Klorofyll hjälper inte bara till med att kontrollera kalcium i kroppen, utan renar även levern och gallblåsan, hjälper till att förbränna protein och fett, ökar upptaget av järn, samt renar och stärker blodet. 

CHLORELLAS RENGÖRANDE EGENSKAPER

Chlorella pyrenoidosa som är den enda sortens chlorella med innehåll av den aktiva substansen sporopolenin har en extravagant god förmåga att avgifta kroppen och det rika innehållet av klorofyll (ca. 7 %) i algen bidrar till att, effektivt rena njurar, lever, luftorgan, tarmsystem och blod från tungmetaller och andra för kroppen främmande ämnen. En kombination av en naturlig och välbalanserad näring och en aktiverad reningsprocedur i kroppen åstadkommer ett viktigt stöd och en god stimulans för det egna immunsystemet i kampen mot de fria radikalerna och utgör därmed ett skydd mot en mängd sjukdomar samt hindrar ett för tidigt åldrande!

Polysackarider i chlorellas cellvägg stimulerar även produktionen av interferon, ett viktigt protein som stärker kroppens eget immunförsvar.

 Chlorella odling

 

 Chlorellaceller 

 Chlorellacell i genomskärning

  ________________________________________________________________________

                        COLORMARIS® CHLORELLA ( CGF) EXTRACT*        Art. 3300 500 ml.

Dr. Fujimaki  som abetade vid People’s Scientific Research Center vid Koganei i Tokio, upptäckte en fysiologiskt aktivt substans som accelererar tillväxten och utveckling av nya celler i chlorellas organismer som kallades chlorella tillväxtfaktor eller förkortat för C G F.

Denna aktivt aktiva substans är unik och endast producerad i processen av snabb multiplikation med fotosyntesen. Strukturen hos CGF är ganska komplex. Den består av en nukleidpeptid (cellkärnepeptid) som innehåller svavel, polysackarider och andra substanser. Nukleidens huvudsakliga sockerelement är glukos men innehåller även mannos, ramnos, arabinos, galaktos och xylos. Peptidens aminosyrestruktur innehåller glutaminsyra, aspartinsyra, alanin, serin, glycin och prolamin.

CGF innehåller även proteiner, vitaminer och nukleinsyrerelaterade substanser som DNA/RNA (rikaste innehåll av alla näringsämnen på vår jord).

Om man tar 1 gram chlorella till varje måltid ( 5 x 200 mg) så är innehållet bara ca 667 mg protein men det innehåller 29,5 mg RNA och 2,8 mg DNA vilket hjälper till att skydda cellerna och höja energinivåerna. Dr. Benjamin Frank ( den ”förste” läkaren) pekade på RNA som den första antiåldrandefaktorn.

Dr. Frank, författare till boken ”The No-Ageing Diet”, påpekade att mänsklig RNA/DNA – produktion progressivt saktar av alltefter som man blir äldre vilket resulterar i lägre vitalitetsnivå och ökad mottaglighet för sjukdomar av olika slag. Han rekommenderade därför ett rikligt intag av föda rik på nukleinsyror. Nukleinsyror är viktiga för överlevnaden eftersom de finns i cellerna. Det är denna nukleinsyra som kontrollerar reproduktionen av nya celler, celldelning, celltillväxt och energiproduktion. Polysackarider är effektiva med att stimulera immunsystemet. 

CGF är den mest värdefulla substansen i chlorella och finns endast i chlorella vilket kan vara en bidragande orsak till att den utgör den mest populära hälsofödan i Japan idag.

Utförda analyser av chlorella visar på 3 % RNA och 0.3 % DNA vilket skulle göra chlorella till en av de rikaste födoämnena  med nukleinsyror.                                                                  

Chlorella förser oss med en mängd vitaminer, mineraler, aminosyror och fettsyror och är, inte minst viktigt att nämna, den rikaste källan till klorofyll av alla plantor på jorden. Även om allt detta är välgörande, så är dock den mest värdefulla substansen i chlorella den som kallas CGF eller chlorella tillväxtfaktor.                                                                         *

CGF är ett nukleid/peptidkomplex utvunnet från ett varmvattenextrakt av chorella. Det består mest av derivat från nukleinsyror. Forskare har upptäckt att CGF har producerats under den intensiva fotosyntesen som tillåtit chlorella dess snabba tillväxt. Varje cell delar sig i fyra nya celler under ca 20 timmar och CGF understödjer denna snabba reproduktionstakt. 

Experiment som gjorts med mikroorganismer, djur och barn har visat att CGF understödjer tillväxt snabbare än normalt, utan att ge biverkningar och på vuxna, visar den sig stärka RNA/DNA-funktioner som är ansvariga för produktion av proteiner, enzymer och energi på cellnivå, stimulans till läkning av vävnader och cellernas skydd mot många giftiga substanser.

Dr. Benjamin Frank, författare till The No-Ageing Diet, påstod att kroppens egenproduktion av RNA/DNA avtar med åldern vilket resulterar i lägre vitalitet och ökad sårbarhet mot olika sjukdomar. Innan chlorella blev känd som en viktig källa till nukleinsyror rekommenderade Dr. Frank en diet, rik på just nukleinsyror för att bemöta åldringsprocessen.                                                                      

Dr. Minchinori Kimura från Japan fann nivåer på 10 % RNA och 3% DNA i chlorella vilket skulle göra denna alg till den rikaste nukleinsyresubstansen på jorden. Med regelbundet användande kan chlorella understödja reparation av skadat genetiskt material i cellerna samt utgöra ett gott hälsoskydd  vilket får åldringsprocessen att utvecklas långsammare.

Nukleinsyror, under förbränning och assimilation, bryts ner och kombineras med andra näringsämnen såsom vitamin B12, peptider och polysackarider. Det betyder att föda rik på DNA och RNA som vi äter inte direkt byter ut mänskligt cellulärt DNA och RNA, men i kombination med aminosyror understödjer dessa cellulära syror omedelbart ”byggklossarna” i kroppen för att kunna reparera det genetiska materialet.                                                                         *

När man åldras försvagas effekten av cellprocessen. Cellväggen som reglerar fluiditet, upptagning av näring och utdrivande av avfall, blir funktionellt nedsatt. Näringsintaget blir mindre effektivt och mer avfallsämnen stannar kvar i cellerna. Detta leder till en ökad försurning i kroppen vilket favoriserar många olika kroniska och genetiska sjukdomar.

Då vi tillför kroppen tillfredsställande mängder av föda rik på RNA/DNA för att skydda våra egna cellulära nukleinsyrer, fortsätter cellväggen att fungera effektivt med att hålla cellerna rena och välnärda.

Då vårt RNA/DNA är i gott skick och har förmågan att fungera på ett effektivt sätt, kan vår kropp uppta näring, göra av med gifter och undvika sjukdom. Cellerna kan då reparera sig själva och stärker kroppens energi och vitalitet.                                                                          

Vad skiljer chlorellaextrakt från tabletterna ?

Chlorellatabletter och pulver innehåller alla delar av chlorellas cell. Extraktet innehåller endast det innersta av cellen. CGF innehåller inte den yttre cellväggen eller klorofyll, som anses vara mest effektivt på att avgifta kroppen från toxiner och understödja tarmhälsan. Sålunda är tabletterna idealiska då man önskar åstadkomma mild avgiftning, tarmrening, understöd av immunsystemet och ett grundläggande hälsounderhåll.

Extraktet eller CGF innehar 15 gånger mer kraft i relation till chlorellatabletter/pulver. Många år av forskning visar att tillväxtfaktorns styrka befinns i dess möjlighet att understödja immunsystemet. Sålunda är en kombination av chlorellatabletter/pulver och CGF det mest effektiva och därmed det mest välgörande för personer med olika hälsoproblem.

KULTIVERING AV CHLORELLA PYRENOIDOSA

STEG 1

Chlorella pyrenoidosa celler som skall bemöta de önskade fysikaliska karaktärerna undersöks och samlas under mikroskop och placeras i fortplantningscylindrar av glas som innehåller näringslösning. Då chlorellas första fortplantningsstadie har uppnåtts till en särskild mognad flyttas den till en större glasbehållare för att fortsätta fortplantnings-processen. Temperatur och fuktighet inom kultiveringsområdet måste underhållas och bibehållas på optimala nivåer under hela processen.

Steg 2

Då kultiveringen med chlorella når den efterfrågade mognaden i fortplantningsbehållarna, förflyttas den till utomhusbassänger för att accelerera sin tillväxt under naturliga förhållanden. Kultiveringen är nu tillräcklig stark för att kunna anpassa sig och trivas i utomhusmiljön.

Vattnet i odlingsbassängerna är i ständig rörelse genom en mekanisk blandningsramp. Detta tillförsäkrar och utgör en garanti för att chlorellacellerna får likartad och tillräcklig mängd med solljus, näring och koldioxid vilket är nödvändigt för att processen med fotosyntesen skall gå rätt till.

Chlorella kvarstannar i utomhusbassängen till den är färdig att skördas. Tiden för processen varierar under årets gång, men sträcker sig från 7 dagar under sommarperioden till omkring 10 dagar under vintern 

Steg 3

Då en kultivering är färdig att skördas, flyttas det algrika vattnet genom en pipeline till en behållare, där den filtreras för att skiljas från överskottsvatten och eventuella andra partiklar. Algerna tvättas under upprepade under en konstant tillförsel av färskt vatten. Centrifugal kraft separerar algen från vattnet, vilket förs bort och kvarlämnar en skörd av ren chlorella.

Chlorellan torkas genom lufttorkning vilket förvandlar det våta algkoncentratet till rent och fint pulver. 

Steg 4

Kvalitetskontroll är av största vikt och sker under hela odlings- och skördeprocessen. Prover tas från varje skörd, blandas med saltlösning. Av detta är en kultur framställd för att noggrant undersöka och det finns närvaro av bakterier. Därefter fastställer man i ett datorsystem chlorellans näringsinnehåll och om det inte är helt tillfredsställande enligt fastställda standard (food grade), processas den för försäljning som en ingrediens till djurföda (feed grade).

Slutföring av produkt.

Efter det att klorofyllinnehållet har uppmätts genom att man använder en färgspektrofotomätare, undersöks algen slutligen under mikroskop för att man skall kunna försäkra sig om dess renlighet innan produkten därefter förpackas.

Genom analys så fastställer man den biokemiska kompositionen och de mikrobiologiska komponenterna i pulvret. Chlorella måste rätta sig efter den strikta regelstandarden om den skall säljas för mänsklig konsumtion.                    

BÅDA PRODUKTERNA_1922 kopia

Mer information:  Stig Levin 

0708-511452

 stiglevin@gmail.com

  Försäljning, Distribution:

   DCG /All By Nature:    

   031 734 22 30  

   www.dcg.se                                             

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *